بر اساس اسناد تاریخی موجود، پیشینه دریانوردی ایران به 8000 سال پیش باز میگردد و همچنین تداوم دریانوردی در ایران باستان را میتوان در اسناد ادبی و تاریخی گوناگون یافت. اسناد تاریخی نشان میدهند که در 150 سال پیش تشکل های مشابه کلوب ها و تشکل های صنفی مدرن جهت مدیریت مباحث تجاری و خسارت های احتمالی در دریانوردی در ایران وجود داشته است. با توجه به اینکه بنادر جنوبی ایران همیشه از مهمترین بنادر منطقه بوده اند ، با گسترش تجارت جهانی و مطرح شدن خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین شاهراه های تجارت انرژی جهان شاهد ترافیک بسیار بالای بنادر گردیدیم ، حسب نیاز به هماهنگی بهتر جهت نوبت دهی پهلوگیری کشتیها , در سال 1332 سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی به عنوان اولین انجمن صنفی کشتیرانی مدرن در ایران شروع به فعالیت نمود. این سندیکا در ابتدا با ساماندهی روند نوبت دهی به کشتیها به رشد چرخه فعالیت های بندری در بندر خرمشهر کمک نمود. یکسال بعد این سندیکا با تکیه بر موفقیت خود در بندر خرمشهر , فعالیت های خود را در سایر بنادر کشور از جمله بندر بوشهر و بندر امام خمینی و بندرعباس نیز گسترش داد و عملاً به عنوان هماهنگ کننده بین خطوط کشتیرانی اقدام می نمود. در سال 1349 سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به وسعت فعالیت هایش در بنادر مختلف کشور و به لحاظ ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد کشور , به سندیکای صاحبان کشتی و نمایندگان خطوط کشتیرانی تغییر کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام این سندیکا به انجمن صاحبان کشتی و نمایندگان کشتیرانی و خدمات جانبی تغییر کرد و متعاقباً از سال 1373 با نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به فعالیت خود برای ارتقاء سطح کمی و کیفی حمل و نقل دریایی و نیز خدمات بندری و لجستیکی در کشور ادامه فعالیت داده و در حال حاضر نیز به انجام امور یاده شده فوق ادامه می دهد. امروز نقش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به گونه ای است که اعضای این انجمن روند، عملکرد و تعالی اقتصادی حمل و نقل دریائی کشور را از طریق انجمن به ثمر می رسانند. به طور خلاصه اهداف و خدمات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران عبارت است از :

1- حمایت از حقوق و منافع مشترک اعضا

2- مرجعیت تشکلی حوزه کسب و کار

3- ایجاد و اداره کمیته های تخصصی حمل و نقل دریایی داخلی و بین المللی

4- برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در امور بندری، دریایی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط برای اعضا و سایرین با استفاده از اساتید و کارشناسان واجد شرایط

5- شورای حل اختلاف ویژه اختلافات تخصصی خدمات بندری و دریایی زیر نظر قوه قضائیه

6- قبول و صدور حکم داوری میان اعضا در رابطه با امور تخصصی دریایی، بندری و کشتیرانی سایر امور مرتبط طبق قوانین و مقررات

7- حضور در جلسات رسیدگی قضایی، اداری و اجرایی تخصصی در امور بندری، دریایی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط

8- ارایه خدمات مشورتی تخصصی غیر انتفاعی مرتبط با امور بندری، دریایی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط به اعضای انجمن

9- حضور موثر و مستمر در محافل و مجتمع، انجمن ها و اتاقهای بازرگانی داخلی، منطقه ای و بین المللی مربوط به امور بندری، دریایی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط با آن

10- جمع آوری و تدوین و انتشار مقالات، نظرات، تجارب و مصوبات مربوط به امور بندری، دریایی و کشتیرانی و امور مرتبط

11- کوشش در جهت رفع موانع، معضلات صنفی و مشکلات ناشی از حمل و نقل دریایی کالا و صدور بخشنامه های مختلف در این راستا