دریافت فرم ثبت نام
دریافت لیست دوره های مرکز آموزش با شهریه
دریافت لیست پکیج دوره لجستیک
دریافت تقویم آموزشی

مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای ارتقاء سطح علمی ذینفعان صنعت دریا و خدمات بندری از سال 1386 با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد . در حال حاضر دوره های آموزشی این مرکزدر تهران و سایر استانها و بنادر شمالی و ارائه خدمات مینماید توجه :جهت ثبت نام در دوره های آموزشی ارسال فرم ثبت نام و مدارک مورد اشاره در فرم به ایمیل tc@saoi.ir الزامیست .