ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس شماره پروانه تاریخ انقضا پروانه عضویت افتخاری وضعیت نوع فعالیت
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102 0 1399/10/12 --- فعال ----
2  آبادان  اصغر سلطانی 66808724 - 66806510و11 66808718 0 1399/10/12 --- فعال ----
3  آبتین راه خاورمیانه  ابوالفضل صفاری 88559896 88708425 ص/6358/99 1399/12/30 --- فعال ----
4  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136 0 1399/10/12 --- فعال ----
5  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341 99/22081/ص 1402/06/30 --- فعال ----
6  آبنوس خارگ  هادی بخشی 77522195-77523856-77671872 77671206 1401/16528/ص 1405/05/02 --- فعال ----
7  آتا پارس دریا  - - - - 1399/01/01 --- تعليق عضويت ----
8  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130 0 1399/10/12 --- فعال ----
9  آداک آرام آریا  مهرداد امینیان 91308187 91308187 1401/47700/ص 1405/10/10 --- فعال نمایندگی کشتیرانی
10  آداک دریا بار پارسین کیش  امیر حسین زارعی 07644481170 07644481170 ص/14328/00 1401/12/29 --- فعال ----
11  آرا باختر  - - - - 1399/10/12 --- تعليق عضويت ----
12  آراد راه دریا  لیلا مهابادی 88303442-88867073 88303442 ص/1400/42477 1404/09/25 --- فعال ----
13  آراد مهر دریا  شاهرخ همت شایان 22657860-22657884 22657579 1400/26393/ص 1404/02/16 --- فعال ----
14  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325 0 1399/10/12 --- فعال ----
15  آرکا فناور سیمین کیش  مهدی قدمی 88880601 88880601 00/14306/ص 1401/12/29 --- فعال ----
16  آرمان دریا زمین  سید مهدی میر حسین 88507101-5/88546298 88174295 11/11698 راهداری 1400/03/05 عضو افتخاري فعال ----
17  آریا  آرش پیشگر 88376401 الي 3 88089133 0 1399/10/12 --- فعال ----
18  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688 0 1399/10/12 --- فعال ----
19  آریا ترابر البرز  علی ابوالحسنی 22052080 22048150 11/55337 1403/06/24 عضو افتخاري فعال ----
20  آریا ترابر ایرانیان  - - - - 1399/10/12 --- تعليق عضويت ----
21  آریا دیزل اروند  - - - - 1399/10/12 --- تعليق عضويت ----
22  آریا فرین جام  مژگان عیاری شیرجین 42034000-88481520/31 88481532-88482815 0 1399/10/12 --- فعال ----
23  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736 95/23261/ص 1399/12/30 --- فعال ----
24  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 79343-26356847-26356819-26356328-26356943 26356847 0 1399/10/12 --- فعال ----
25  آریو مارین  روزبه بیات 51-88722849 88722846 97/47729/ص 1399/07/07 --- فعال ----